Praca stacjonarnej bariery antyodorowej nie jest możliwa bez dwóch podstawowych elementów:

1.   Centralna jednostka zamgÅ‚awiajÄ…ca do przygotowania roztworu roboczego (bariera mokra) lub mgÅ‚y (bariera sucha). UrzÄ…dzenia zostaÅ‚y zaprojektowane i zbudowane do zastosowaÅ„ przemysÅ‚owych w celu wytwarznia roztworu lub mgÅ‚y redukujacej uciÄ…zliwość zapachowÄ…. 

2.   Linia zamgÅ‚awiajÄ…ca rozprowadzajÄ…ca roztwór roboczy lub mgÅ‚Ä™ z preparatem antyodorowym. W zależnoÅ›ci od wymagaÅ„ linie zamgÅ‚awiajÄ…ce mogÄ… być wykonane z przewodów poliamidowych, polipropylenowych (bariera sucha) lub stali nierdzewnej i innych materiaÅ‚ów.

W zależnoÅ›ci od panujÄ…cych warunków i oczekiwaÅ„ w zakresie redukcji odorów opracowywane sÄ… optymalne instalacje antyodorowe umjożliwiajÄ…ce oczekiwany spadek poziomu nieprzyjemnych zapachów.

Dysponujemy także mobilnymi urzÄ…dzeniami do tworzenia bariery antyodorowej o zróżnicowanej wydajnoÅ›ci. 

SzczegóÅ‚owy opis na postronie Jednostki...